Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Władze

Zjazd jest najważniejszym organem Związku. Zjazd zwyczajny zwoływany jest dwa razy w roku, a zjazd nadzwyczajny stosownie do potrzeb.

Włądze Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, wybierane przez delegatów tej organizacji podczas Zjazdu, tworzą:

 • dziewięcioosobowy Zarząd, który prowadzi sprawy Związku zgodnie ze statusem i uchwałami Zjazdu oraz zarządza majątkiem i funduszami organizacji,
   
 • siedmioosobowy Sąd Koleżeński, który rozstrzyga spory pomiędzy członkami Związku oraz czuwa nad przestrzeganiem postanowień statutu i Regulaminu kontroli,
   
 • pięcioosobowa Komisja Rewizyjna, która prowadzi kontrolę gospodarki finansowej Związku oraz czuwa nad przestrzeganiem statutu oraz wykonaniem uchwał Zjazdu.
   

Kadencja wybieralnych organów Związku trwa dwa lata. Ich członków wybiera się w głosowaniu tajnym.

Biuro Związku - jego pracownicy wykonują prace zlecone przez władzę organizacji, a dyrektor biura organizuje i kieruje kontrolą deklaracji wydawców-członków ZKDP.

Zarząd ZKDP

Prezes: Jerzy Janczak - Burda GL Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Członkowie Zarządu:

 • Jacek Bucholc - WRH Global Polska Sp. z o.o.
 • Maciej Grzybowski - Ruch S.A.
 • Dorota Kamińska - ZPR Media S.A.
 • Rafał Kamiński - Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
 • Piotr Ludwicki - Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Spółka komandytowa
 • Robert Małaszek - Agora S.A.
 • Paweł Tyszkiewicz - Stowarzyszenie Agencji Reklamowych w Polsce
 • Karol Wlazło - Polska Press Sp. z o.o.

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Ludwik Żukowski - Kancelaria Prawna Żukowski i Partner

 • Mirosław Boksz - Pol Perfect Sp. z o.o.
 • Artur Grabowski - Fratria Sp. z o.o.
 • Maciej Hoffman - Izba Wydawców Prasy  
 • Janusz Snarski - BPV Polska Sp. z o.o.    
 • Marek Zalejski - Studio Q Sp. z o.o.
 • Jakub Zaskurski - Gremi Business Communication Sp. z o.o.

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Mirosław Tański - TM Media Mirosław Tański

 • Anna Banaszek - Fundacja „Oratio Recta”
 • Mirosław Florek - M2A Sp. z o.o.
 • Piotr Kiech - Infor Biznes Sp. z o.o.
 • Jolanta Kitlińska - Media Direct Sp. z o.o.