Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Członkowie zmiany


 wykres do czlonkow

W okresie styczeń-luty 2018 roku przyjęto 2 nowych członków. W tym okresie z członkostwa w Związku zrezygnowało 2 członków. Szczegółowe informacje poniżej.

W styczniu 2014 roku do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy przyjęto 1 nowego członka. W tym okresie z członkostwa w Związku zrezygnował 1 członek.