Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Lista członków

Obecnie ZKDP liczy 161 członków, wśród których jest 122 wydawców, 20 firm prowadzących działalność reklamową, 1 ogłoszeniodawca, 7 firm kolporterskich i 11 pozostałych przedsiębiorstw.

(Pobierz pełną listę członków ZKDP)