Członkowie zmiany


 czlonkowie zmiany 2019

W okresie styczeń - maj 2019 roku przyjęto 3 nowych członków. W tym okresie z członkostwa w Związku zrezygnowało 7 członków a 1 został skreślony z listy członków ZKDP. Szczegółowe informacje poniżej.

W styczniu 2014 roku do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy przyjęto 1 nowego członka. W tym okresie z członkostwa w Związku zrezygnował 1 członek.