Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Władze

Zjazd jest najważniejszym organem Związku. Zjazd zwyczajny zwoływany jest dwa razy w roku, a zjazd nadzwyczajny stosownie do potrzeb.

Włądze Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, wybierane przez delegatów tej organizacji podczas Zjazdu, tworzą:

 • dziewięcioosobowy Zarząd, który prowadzi sprawy Związku zgodnie ze statusem i uchwałami Zjazdu oraz zarządza majątkiem i funduszami organizacji,
   
 • dziewięcioosobowy Sąd Koleżeński, który rozstrzyga spory pomiędzy członkami Związku oraz czuwa nad przestrzeganiem postanowień statutu i Regulaminu kontroli,
   
 • trzyosobową Komisję Rewizyjną, która prowadzi kontrolę gospodarki finansowej Związku oraz czuwa nad przestrzeganiem statutu oraz wykonaniem uchwał Zjazdu.
   

Kadencja wybieralnych organów Związku trwa dwa lata. Ich członków wybiera się w głosowaniu tajnym.

Biuro Związku – jego pracownicy wykonują prace zlecone przez władzę organizacji, a dyrektor biura organizuje i kieruje kontrolą deklaracji wydawców – członków ZKDP.

Zarząd ZKDP

Prezes: Jerzy Janczak

Członkowie Zarządu:

 • Jacek Bucholc – WRH Global Polska Sp. z o.o.
 • Magdalena Gorzkowska – Ruch SA
 • Elżbieta Gers – Marquard Media Polska Sp. z o.o.
 • Rafał Kamiński – Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
 • Piotr Ludwicki – Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Spółka komandytowa
 • Robert Małaszek – Agora S.A.
 • Paweł Tyszkiewicz – Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
 • Karol Wlazło – Polska Press Sp. z o.o., z ramienia Izby Wydawców Prasy

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Ludwik Żukowski – Kancelaria Prawna Żukowski i Partner 

 • Mirosław Boksz – Pol Perfect Sp. z o.o.
 • Dariusz Chmielewski – Media Service Zawada Sp. z o.o.
 • Mirosław Florek – M2A Sp. z o.o.  
 • Maciej Hoffman – Izba Wydawców Prasy  
 • Janusz Snarski – BPV Polska Sp. z o.o.    
 • Iwona Szwan – Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
 • Mirosław Tański – TM Media Mirosław Tański
 • Jakub Zaskurski – Gremi Business Communication Sp. z o.o.
 • Ludwik Żukowski – Kancelaria Prawna Żukowski i Partner

Komisja Rewizyjna

 • Anna Banaszek – Fundacja „Oratio Recta”
 • Piotr Kiech – Infor Biznes Sp. z o.o.
 • Jolanta Kitlińska – Media Direct Sp. z o.o.