Dane ZKDP

Członkowie ZKDP

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Cennik kontroli

wersja do wydruku: pdf


 

 Koszt audytu netto (w PLN)

 

Częstotliwość ukazywania

się/ Zasięg

ogólnopolski

regionalny

lokalny

 
Dziennik

2500

1500

1000

Tygodnik (oraz Wydanie Niedzielne dziennika)

1500

1125

750


Dwutygodnik i pismo ukazujące się dwa lub trzy razy w miesiącu

1250

1000

625

 
Miesięcznik i pismo ukazujące się nie rzadziej niż dziesięć razy w roku

750

625

625

Pismo ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku (oraz Wydanie Specjalne lub Nadzwyczajne nie będące Kontrolowanym Tytułem Prasowym)


625

 aa

Koszty dodatkowe (liczone od podstawy dla danej częstotliwości i zasięgu z tabeli powyżej):
        
+ 20%    za kontrolę E-wydań;

+ 5%      za weryfikację ostatecznych odbiorców innej płatnej dystrybucji e-wydań, zgodnie z Procedurą z załącznika nr 4 do Wytycznych do kontroli;

+ 20%    za kontrolę Dostępów Cyfrowych;

+ 25%    za kontrolę tytułu w przypadku wystąpienia Mutacji Cenowych lub Wydawniczych;

+ 20%    za I etap weryfikacji ostatecznych odbiorców prasy bezpłatnej, rozpowszechniania bezpłatnego prasy płatnej branżowej oraz rozpowszechniania bezpłatnego prasy płatnej, w przypadku, o którym mowa w pkt 2.7.6 Regulaminu kontroli*;

+ 10%    za każdą z dwóch procedur (weryfikacja bazy pod kątem dublowania się rekordów lub ich części, kontrola poprawności adresów) II-ego etapu weryfikacji ostatecznych odbiorców prasy bezpłatnej, rozpowszechniania bezpłatnego prasy płatnej branżowej oraz rozpowszechniania bezpłatnego prasy płatnej, w przypadku, o którym mowa w pkt 2.7.6 Regulaminu kontroli;


+ 50%    za kontrolę szczegółową kolejnych dwóch miesięcy oraz

+10%     za każdy dodatkowo skontrolowany miesiąc, w przypadku konieczności kontrolowania pozostałego okresu (zgodnie z pkt 5.11 Regulaminu kontroli);

+ 10%    za każdy dodatkowo skontrolowany (zgodnie z pkt 5.9 lub 5.20 Regulaminu kontroli) miesiąc;

+ 50%    za kontrolę uzupełniających deklaracji Pism Płatnych (zgodnie z pkt 2.7.6 Regulaminu kontroli);

+ 20%    za kontrolę Pism Branżowych Płatnych;

+ 40%    za kontrolę zwyczajną po 30 czerwca danego roku kalendarzowego;

+ 10%    w przypadku odstąpienia od kontroli kolejnych miesięcy (zgodnie z pkt  5.12 Regulaminu kontroli) i konieczności poprawienia danych, ze względu na wystąpienie błędu systemowego w niekontrolowanym szczegółowo okresie (dotyczy pism ukazujących się częściej niż raz w miesiącu);

+ 100%    za kontrolę nadzwyczajną.


W przypadku kontroli wstępnej, o której mowa w pkt 2.7.9 Regulaminu kontroli, dla pism ukazujących się nie rzadziej niż dziesięć razy w roku koszty kontroli wyliczone są według powyższego schematu; jeśli kontrola wstępna obejmuje cztery deklaracje (zgodnie z pkt 2.7.9.1.2) koszty podwyższane są o 20%. W przypadku tytułów ukazujących się rzadziej niż  dziesięć razy w roku koszty wyliczone według powyższego schematu obniżane są o połowę, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w pkt 5.2 Regulaminu kontroli.

* Regulamin kontroli w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku