Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Członkowie zmiany

wykres do czlonkow
 

W okresie styczeń–sierpień 2017 roku przyjęto 3 nowych członków. W tym okresie z członkostwa w Związku zrezygnowało 13 członków. Szczegółowe informacje poniżej.

W styczniu 2014 roku do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy przyjęto 1 nowego członka. W tym okresie z członkostwa w Związku zrezygnował 1 członek.