Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Członkowie zmiany


 czlonkowie zmiany 2018

W okresie styczeń-grudzień 2018 roku przyjęto 4 nowych członków. W tym okresie z członkostwa w Związku zrezygnowało 17 członków. Szczegółowe informacje poniżej.

W styczniu 2014 roku do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy przyjęto 1 nowego członka. W tym okresie z członkostwa w Związku zrezygnował 1 członek.