Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Członkowie zmiany


 czlonkowie zmiany 2019

W styczniu 2019 roku przyjęto 1 nowego członka. W tym okresie z członkostwa w Związku zrezygnowało 2 członków. Szczegółowe informacje poniżej.

W styczniu 2014 roku do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy przyjęto 1 nowego członka. W tym okresie z członkostwa w Związku zrezygnował 1 członek.