Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Opłaty

Wpisowe (jednorazowa opłata) - 1000 złotych, które powinno być wniesione wraz z deklaracją członkowską.

Stała składka członkowska:

  • wydawcy - 300 złotych miesięcznie za każdy tytuł prasowy zgłoszony do kontroli. Wydawca zgłaszający do kontroli więcej niż trzy tytuły opłaca za pierwszy tytuł składkę w pełnej wysokości, a za każdy następny tytuł po 200 złotych.

  • agencje reklamowe - 300 złotych miesięcznie.

  • ogłoszeniodawcy, kolporterzy i pozostali członkowie - 100 złotych miesięcznie.

Na wniosek zainteresowanego, w szczególnych przypadkach, określonych w  Regulaminie Opłat Członkowskich ZKDP, Zarząd może obniżyć wysokość składki:

Wydawcom tytułów ukazujących się rzadziej niż raz w miesiącu

- do wysokości 100 (sto) złotych miesięcznie za tytuł o średnim nakładzie jednorazowym poniżej 50.000 egz.

- do wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) złotych miesięcznie za tytuł o średnim nakładzie jednorazowym powyżej 50.000 egz.

Wydawcom tytułów o charakterze specjalistycznym

- do wysokości 100 (sto) złotych miesięcznie dla tytułów, których nakład nie przekracza progu zapisanego w art. 2 pkt 27f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późń. zm.)

- do wysokości 75 (siedemdziesiąt pięć) złotych miesięcznie w przypadku gdy taki tytuł ukazuje się rzadziej niż raz w miesiącu

Wydawcom tytułów lokalnych

- do wysokości 75 (siedemdziesiąt pięć) złotych miesięcznie za tytuł o średnim nakładzie jednorazowym poniżej 5000 egz.

- do wysokości 100 (sto) złotych miesięcznie za tytuł o średnim nakładzie jednorazowym powyżej 5000 egz.

Pozostałym wydawcom tytułów prasowych

- do wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) złotych miesięcznie dla tytułów prasowych o średnim nakładzie jednorazowym poniżej 50.000 egz. Nie dotyczy to wydawców tych tytułów, jeśli ukazują się one co najmniej 4 razy w tygodniu.

Wydawcy oprócz składki członkowskiej, ponoszą koszty kontroli wstępnej oraz raz w roku koszty kontroli zwyczajnej wg. zatwierdzonego przez Zarząd cennika.